SFO-satser

Kommunestyret bestemmer betalingssatsene for SFO i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.  

BETALINGSSATSER SFO 2018  
(med virkning fra 1. februar 2018)  
     
ORDINÆRT OPPHOLD SFO    
Tjeneste   2018
SFO 5 dager  Per måned kr 3 080
SFO 4 dager Per måned kr 2 710
SFO 3 dager Per måned kr 2 240
SFO 2 dager Per måned kr 1 630
SFO 1 dager Per måned kr 895
     
Sen henting Per påbegynte halvtime kr 200
Merbruk ihht avtale* Per dag kr 280
Ekstrabetaling ferie* Per dag kr 280

*Du må være bruker av ordinær plass for å kunne benytte feriedager og ekstra dagplass.

*I vinterferien og høstferien betaler du ikke for påmeldte dager som tilsvarer det du bruker fast.

For øvrig sier reglementet at:

2. Kommunestyret fastsetter betalingssatsene. Ved endringer i 
    betalingsreglementet skal det varsles minimum 1 måned før
    endringene trer i kraft.

3. Betaling skjer til Nittedal kommune hver måned. Ved for sein 
    betaling påløper forsinkelsesrente etter gjeldende satser.
    Manglende betaling vil føre til at barnet mister plass i SFO.

4. Det betales for 200 skoledager. Betalingen fordeles med lik
    betaling over 9 måneder og 2/3 månedsfaktura i juni og 1/3
    faktura i august. Juli er betalingsfri.

5. Ved for sein henting av barn i SFO påløper det et ekstra
    gebyr på kr 200,- pr. påbegynt halvtime (pr. familie).

6. Ved benyttelse av SFO i tillegg til avtale, betales en 
    dagsats på kr 280,- pr. dag.

7. Ved opphold i skolens sommerferie, betales i tillegg
    kr 280,- pr. dag.

Bindende påmelding senest 3 uker før hver ferie.

Er du en av dem som fortsatt mottar faktura fra SFO? Da er det mange gode grunner til å gå over til å få disse elektronisk, og det er enkelt å komme i gang. Gå inn på denne linken Elektronisk faktura

Sist endret 13.06.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering