Brøyting og strøing av offentlige veier

Hvem som har ansvaret for å brøyte og strø offentlig vei avhenger av om det er riksvei, fylkesvei eller kommunal vei.

Riks- og fylkesveier:

Statens vegvesen har ansvaret for brøyting av riks- og fylkesveier. Dette gjelder også fortau langs disse veiene.

Når det gjelder gang- og sykkelveier langs riks- og fylkesveier, så er det litt forskjellig om det er vegvesenet eller kommunen som har ansvaret for brøyting. Vegvesenet har ansvaret for gang- og sykkelveiene langs riksvei 4, fylkesvei 22, og Nittedalsveien. Langs de øvrige fylkesveiene er det kommunen som har ansvaret for brøytingen. En oversikt over hvem som har ansvar for hva, langs de forskjellige riks- og fylkesveiene i kommunen, finnes på lenken nedenfor

Ansvarsforhold for riks- og fylkesveier (PDF, 38 kB)

 

Henvendelser angående manglende brøyting og/eller strøing av veier og gang- og sykkelveier hvor Statens vegvesen har ansvaret for brøyting, gjøres direkte til vegvesenet via deres hjemmesider www.vegvesen.no, eller ved å ringe telefonnummer 175.

For henvendelser som gjelder de gang- og sykkelveiene langs fylkesvei som kommunen er ansvarlig for, kan du kontakte kommunen (se nedenfor).

Kommunale veier:

Nittedal kommune har ansvar for at kommunale veier er fremkommelige på vinteren. Vårt mål er at innbyggerne skal føle seg trygge på at alle kommunale veier blir brøytet og strødd så raskt som mulig når det er behov for det. Målsettingen for brøytingen og strøingen er at kjørevei skal være farbar for alle biler som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Fortau og gangveier skal brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i veibanen. Der det ikke finnes fortau eller gangvei, skal selve veibanen være tilsvarende godt brøytet eller strødd.
 

Ofte stilte spørsmål om brøyting og strøing


Ekstreme værforhold kan gjøre at denne målsettingen i perioder ikke blir mulig å overholde.

 

Har du spørsmål om kommunale veier ta kontakt med kommunen hverdager
kl. 08:00 – 15:30  på 67 05 90 00.

Utenom kommunes åpningstid eller i helga kan du ringe brøytevakta på telefon 952 97 006.

Du kan også sende oss en melding ved å fylle ut skjemaet.

Melding om manglende brøyting og strøing av kommunal vei

Problembeskrivelse
Hvor i bygda gjelder meldingen din?
Kontaktinfo
Felt merket med * må fylles ut
Sist endret 02.03.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Enhetsleder, kommunalteknikk

Enhetsleder, kommunalteknikk

 
Login for redigering