Opprettelse av ny grunneiendom (matrikkelenhet) - deling av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom (matrikkelenhet) innebærer at del av en eiendom (parsell) blir etablert som egen eiendom med nytt bruksnummer. Før den nye eiendommen kan opprettes, må det fremmes søknad ihht pbl § 20-1 m og søknad etter matrikkeloven.

Følgende følge med søknad om deling:

  1. Søknadskjema med evt. følgebrev
  2. Nabovarsel
  3. Situasjonskart

Ved spesielle forhold kan kommunen be om ytterligere dokumentasjon.

Skjema

Søknadsskjema i PDF (PDF, 93 kB) Søknadsskjema i word (DOCX, 48 kB)

Nabovarselskjema

 

Veiledning til søker/rekvirent

Opprettelse av ny grunneiendom (matrikkelenhet) med oppmålingsforretning

Nabovarsling

Saksbehandlingstid

Kommunen har en lovpålagt behandlingsfrist for delingsvedtak på 12 uker. Fristen gjelder komplette søknader. I tillegg kommer behandlingstid etter matrikkelloven. Her er behandlingstiden 16 uker fra faktura er betalt og vilkår satt i vedtaket er oppfylt, men tiden mellom 1/11 og 30/4 gjelder ikke på grunn av kommunens vinterforskrift. Tid til tinglysing og innhenting av ufullstendige opplysninger fra rekvirent vil forlenge fristen. Ved utsatt oppmålingsforretning gjelder et tillegg på 2 år fra tinglysning for å sluttføre forretningen.

Priser

Regulativet kapittel 3 (delesaker etter pbl) og kapittel 7 (oppmålingsgebyr).

Saksbehandlingsgebyret for kommunens behandling av delingssøknaden og gebyr for den etterfølgende oppmålingsforretning blir utsendt sammen med kommunens vedtak etter PBL. Faktura sendes søker om ikke annen mottaker skriftlig har bekreftet at denne skal motta faktura.

Hva koster tekniske tjenester

Sist endret 28.08.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering