Graving og arbeider på kommunale veier

Du må søke om gravetillatelse når du skal: 

 • Grave i kommunal vei
 • Grave nær eller inntil kommunal vei
 • Utføre arbeid som medfører bruk av utstyr og innretninger på kommunal veigrunn
 • Grave i grøntareal i og langs kommunal vei 

Du må søke om arbeidstillatelse når du skal: 

 • Plassere container, utstyr, stillas, etc. på offentlig veigrunn

Søk om tillatelse

Det er kun entreprenører og andre profesjonelle aktører som kan søke. NB! For graving på riks- og fylkesveier samt gangvei langs riksvei må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen.

Elektronisk søknad

Søknaden vil bli behandlet i tråd med Nittedal kommunes betingelser for graving


Saksbehandlingstid

 • Ordinært: Minimum fem arbeidsdager. 
 • Hvis det haster. Oppstår det kritisk lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd utenom vår arbeidstid, kan graving starte før arbeids- og gravetillatelse er gitt. Det må da leveres korrekt utfylt søknad til oss seneste påfølgende virkedag. Dersom det ikke blir gjort, anses gravingen som ulovlig. 

Gebyr

Gebyret består av et fast behandlingsgebyr som vedtas av kommunestyret, og fremkommer i kapittel 10 i gebyrregulativet.

Gebyrregulativ

Beløpet er ikke MVA-pliktig. Innkrevingen skjer på bakgrunn av ferdigmeldingsskjema som entreprenører sender inn. 

Se hvem som utfører arbeider

I vår kartløsning kan du se

 • Hvor det graves
 • Hvorfor det graves
 • Hvem som graver
 • Forventet start for arbeidene
 • Forventet slutt for arbeidene

Gå til kart

Spørsmål

Tjenesten utføres av Geomatikk på oppdrag fra Nittedal kommune. 

Gå til Geomatikk AS´ kundeservice

Sist endret 28.02.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering