Renovasjon

roaf_logo_262x111.png Kommunene Aurskog Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum samarbeider om avfallshåndteringen gjennom det interkommunale selskapet Romerike Avfallsforedling (ROAF).

Renovasjonsgebyr

Gebyrene bestemmes hver høst av kommunestyret i forbindelse med handlingsplanen. 

På denne linken kan du last ned gebyroversikten (PDF, 2 MB)

Hjemmekompostering

Nittedal kommune gir 20 % rabatt i renovasjonsgebyret for husstander som inngår avtale om hjemmekompostering. Vi gir også rabatt til de som komposterer med Bokashi, kvittering for innkjøpt utstyr må følge søknaden.

På denne linken kan du søk om avtale om hjemmekompostering

Avfallssorteringsguide

Lurer du på hvor du skal kaste avfallet ditt? Se vår avfallssorteringsguide (PDF, 4 MB).

Bestilling av avfallsbeholder

Ønsker du å bestille nye beholdere eller endre eksisterende beholderstørrelse for restavfall kan du bestille det ved å bruke linken under. Link til oversikt over beholderstørrelser og priser for renovasjonsabonnment. (PDF, 2 MB)

På denne linken kan man bestille og endre renovasjonen

Større papirbeholder eller erstatningsbeholder for sprukket restavfalls- eller papirbeholder kan bestilles via ROAFs hjemmesider, uten ekstra kostnad. 

På denne linken kan du bestille større papibeholder

På denne linken kan du bestille erstatingsbeholder

Beholdere skal plasseres maksimum 5 meter fra offentlig vei. 
I nye boligfelt skal veier være ferdigstilt før anskaffelse, slik at renovasjonsbilene har mulighet for å tømme beholderene. Man må påberegne inntil tre ukers leveringstid på beholdere.

Klage

Ved klage for uteblitt tømming skal beholder tømmes senest 24 timer etter at klagen er mottatt av Nittedal kommune. Hvis ikke dette lar seg gjøre skal det avtales at kunden får sette ut en ekstra sekk ved neste tømming uten kostnader for kunden.

Det er viktig at restavfallsbeholder ikke overfylles. Lokket skal være igjen ved tømming. Dette for å forhindre forsøpling av området. Hvis beholder gjentatte ganger er overfylt, vil eier bli pålagt å øke volumet på beholderen.

På denne linken kan man klage på uteblitt tømming

Henting av avfall

På denne linken kan få oversikt over når Roaf kommer og henter avfallet ditt, både restavfall og papir.

Hentetider på din adresse, restavfall og papir.

Papir

Papirbeholderen tømmes 1 gang per måned. Tømmedag for papir avhenger avhenger av hvilken tømmedag man har for restavfall. På ROAFs nettsider ligger tømmekalender for papiravfall. Denne kan også fås i papirformat ved henvendelse til Nittedal kommune.

SMS-varsling om tømmedager for papir kan bestilles via ROAFs hjemmesider. Abonnenter som bestiller SMS-varsling for papirtømming, vil også få varsel når miljøbilen er i området og når det blir endring av tømmedager på grunn av helligdager.

På denne linken kan du bestille SMS-varsling

Hvis det legges annet avfall enn papir i papirbeholderen vil denne ikke bli tømt før kunden har fjernet avfall som ikke skal ligge der.

I forbindelse med helligdager kan det blir endringer i tømmedager for både papir og restavfall.

Renovasjonsgebyret inkluderer både restavfall og papir. Se gebyrregulativ for tekniske tjenester for oppdaterte priser.

Serviceabonnement og 5-meters regel:

Nittedal kommune vedtok å innføre 5-meters regelen 1.7.2004. Dette innebærer at alle abonnenter som har renovasjon må ha beholder plassert maksimum 5 meter fra veikant.

De abonnentene som har beholderstørrelse 140 og 240 liter kan tegne serviceabonnement på enten 10 eller 20 meter. Pris for serviceabonnement er oppgitt i vårt gebyrregulativ som ligger på vår hjemmeside. Serviceabonnementet kan tegnes via en henvendelse til Nittedal kommune.

Deling av renovasjon

Hvis flere husholdninger oppretter et samarbeid på en beholder, må dette meldes til kommunalteknisk avdeling.

På denne linken kan du meld inn deling av renovasjonsabonnement

Ved plassering av beholdere større en 240 liter må det opparbeides oppstillingsplass med fast underlag, hvor det er lett å tømme beholderne. ROAF har utarbeidet en brosjyre med tips om hvordan dette kan gjøres, se link til venstre på denne siden.

Ekstrasekk

Ved behov for ekstra kapasitet en gang i blant, anbefaler vi å bruke ekstrasekk. Disse selges blant annet på rådhuset, gjenvinningsstasjonene og 7Eleven/Shell Gjelleråsen Nord. Sekken plasseres ved siden av renovasjonsbeholder på tømmedagen. Husk at det ikke skal kastes hageavfall i ekstrasekken.

Hageavfall

Hageavfall skal ikke kastes i restavfallet, men kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene. Eventuelt kan du kompostere det i din egen hage.

Gjenvinningsstasjoner

ROAF har 8 gjenvinningsstasjoner, den ene i Hakadal. På gjenvinningsstasjonene kan privatpersoner/husholdninger levere følgende avfallstyper gratis:

 • Farlig avfall
 • Elektrisk- og elektronisk avfall
 • KFK-holdige kuldemøbler
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall
 • Plastemballasje i retursekk
 • Papp og papir
 • Metaller

Følgende avfallstyper kan leveres mot betaling:

 • Rent trevirke
 • Annen plast
 • Restavfall inntil 3 kubikk

Åpningstider 

 

Sist endret 24.05.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering