Seksjonering

En eierseksjon er en sameiepart i en bebygd eiendom, med enerett til bruk. Ofte er dette en leilighet, men det kan også være et eget hus. Eneretten kan også omfatte boder, parkering og i enkelte tilfeller enerett til uteareal. En eierseksjon kan pantsettes og selges uavhengig av andre seksjoner i sameiet.

Ny eierseksjoneringslov trådte i kraft 1/1-2018 (med inntak av § 9). Saker innkommet før denne tid, behandles etter gammelt lovverk.

Hva er seksjonering

Ved å seksjonere danner man et sameie med flere eierseksjoner. Seksjoneringsdokumentene forteller hvor de ulike eierseksjonene er plassert i bygget eller på tomten, samt hvor stor del av sameiebrøken hver eierseksjon har. Sameiebrøken angir hvor stor del av eiendommen den enkelte eier. Sameiebrøken angir også fordelingen av fellesutgifter og fellesinntekter.

Seksjoneringsdokumentene blir tinglyst og oppbevart hos Kartveket.
 

Når kan du seksjonere

Å seksjonere vil for mange være en del av prosessen i en byggesak. Da enten om man bygger nytt, eller bygger om. Seksjoneringstidspunktet er i ny lov flyttet fra igangsettingstillatelse til rammetillatelse (§ 8).

 

Når skal du reseksjonere

Etter første seksjonering vil alle påfølgende endringer gjennomføres ved reseksjonering. Har du planer om å endre en leilighet, for eksempel å slå den sammen med en annen leilighet, bygge en bod eller selge en parkeringsplass som tilhører leiligheten, skal eiendommen reseksjoneres. Reseksjoneringsdokumentene vil da gi supplerende informasjon til de opprinnelige seksjoneringsdokumentene, slik at Kartverket har oppdatert informasjon om de faktiske forhold. Man kan reseksjonere flere seksjoner og endringer i en omgang.
 

Skjema og veiledning

Skjema ligger tilgjengelig på nettsiden til kommunal- og moderniseringsdepartementet. Loven kan du finne på lovdata.no

Link til skjema: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-bruk-av-standardisert-soknad-om-seksjonering/id2582704/

Link til veileder: Veileder (PDF, 975 kB)

Saksbehandlingstid

Sakene tas fortløpende. Saksbehadlingstid etter loven er 12 uker etter komplett søknad.
 
For saker som krever oppmålingsforretning av uteareal er saksbehandlingstiden inntil 16 uker (+ evt. vinterforskrift). Oppmålingsforretning er en konsekvens av at man ønsker å tildele eksklusiv bruksrett av uteareal til en eller flere seksjoner.

 

Priser

Se gjeldende betalingsregulativ for teknisk tjenester, kapitel 6.

https://www.nittedal.kommune.no/om-nittedal/organisasjonskart/stab-og-stotte/enhet-for-okonomi/priser-og-egenbetaling/hva-koster-tekniske-tjenester.33658.aspx

Ved oppmålingsforretning kommer gebyr etter kapitel 7 i tillegg.

Sist endret 21.08.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering