Skolefritidsordning (SFO)

SFO er et fritidstilbud før og etter skoletid for barn fra 1.-4. årstrinn.  Barn med særskilte behov får tilbudet hele barneskolen. 

Felles vedtekter og standard

Det er utarbeidet felles vedtekter og standard for alle bygdas SFOer.

Søknad/oppsigelse/endring

Ifølge vedtektene skjer hovedopptaket 1. mai for hvert skoleår, og endringer/oppsigelser for neste skoleår må skje innen denne datoen. 

Oppsigelse/endringer av plass ellers i året må skje skriftlig med en måneds varsel. Endringen gjelder fra den 1. i hver måned etter at oppsigelsen er mottatt.

Søk om/endre plass i sfo

Etter at søknad er registrert kan du logge inn med MinID eller BankID, for å:

  • Se eller endre søknaden.
  • Følge saksgangen.
  • Besvare tilbud om plass.
  • Oppdatere dine person- og kontakopplysninger.
  • Søke endring av plass.
  • Si opp plass.

Spørsmål vedrørende søknaden skal rettes til den skolen hvor man søker om SFO plass.

Priser

Betalingssatsene for SFO finner du her. Det er ikke søskenmoderasjon for SFO-plasser. 

Sist endret 23.08.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Se også

 
Login for redigering