Skolehelsetjenesten

Skolehelsesøster skal være en lett tilgjengelig helsetjeneste i elevens eget skolemiljø både for elever, foresatte og lærere.

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis og det er knyttet en helsesøster til hver skole.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • Forebyggende helsearbeid i form av undervisning, opplysningsarbeid, samtaler individuelt og i grupper. Se veileder for skolehelsetjenesten.
 • Grupper for barn/unge som bor i to hjem
 • Vaksinasjon i henhold til det nasjonale barnevaksinasjonsprogramet.
 • Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov.
 • Helsesøster deltar fast på møter i skolens tverrfaglige utvalg
 • I samarbeid med skolen innkaller vi alle elever med høyt fravær til samtale
 • Miljørettede tiltak med fokus på elevens arbeidsmiljø
 • Kurs i depresjonsmestring for ungdom

Hva du/dere kan forvente av oss

 • At vi skal ta deg/dere på alvor og at du/dere skal bli møtt med respekt og likeverd
 • At vi hører på dine/deres synspunkter
 • At våre tjenester utføres i henhold til krav om faglig forsvarlighet og god praksis
 • At vi handler dersom barn/unge har det vanskelig
 • Taushetsplikten blir overholdt:

Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt, det vil si at opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentlighet og blir ikke gitt videre uten at elev og/eller foresatte har godtatt det. Informasjon om eleven oppbevares i egen journal.

Hva håper vi på:

 • At du/dere har tillit til oss slik at dere kan drøfte de vanskelige temaene med oss
 • At dere får den hjelpen dere trenger

Hva vi forventer av deg:

 • At du deler dine behov, ønsker og forståelse av egen situasjon
 • At du sier fra dersom du ikke er fornøyd med oss
 • At du bruker din fastlege ved sykdom og behandling
Sist endret 03.11.2015
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering