Feiing og tilsyn

Feierens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner/piper og tilsyn. Fra og med 2018 er også fritidsboliger omfattet av ordningen.

Feiing og tilsyn utføres av Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), et interkommunalt selskap som Nittedal er medeier i. 

Spørsmål om feiing og tilsyn rettes direkte til NRBR.

Nytt ildsted?

Det er meldeplikt til feieravdelingen ved nyinstallasjon av ildsted. Innmeldingsskjema finner du på NRBRs hjemmesider.

Feie- og tilsynsgebyr

Alle bygg som har pipeløp og ildsted blir fakturert for feiing og tilsyn. Fra 2018 gjelder dette også for hytter og fritidsboliger.

Feiing og tilsyn utføres etter behov og minimum hvert 6. år.

Det kartlegges hvordan det fyres, hva det fyres med og sotmengden i hvert enkelt pipeløp. Behovet for feiing avdekkes altså ut fra bruk, vedlikehold, bygning osv. og feiehyppigheten fastsettes ut fra dette.

Feie- og tilsynsgebyr faktureres etter antall pipeløp.

Noen lurer på hvorfor de betaler for feiing og tilsyn hvert år uten at det har vært feier der på lang tid. Svaret på dette er at det betales for at det finnes en feiertjeneste i kommunen, som er tilgjengelig for innbyggerne. Gebyret er altså ikke knyttet til tidspunkt for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder uansett om og når tjenesten finner sted.

Er det ingen ildsted tilknyttet pipeløpet kan det søkes fritak for gebyr. Søknad rettes til NRBR.

Gebyret fastsettes og faktureres av Nittedal kommune.

Kontaktinformasjon NRBR:

Sykehusveien 10
1474 Nordbyhagen

Resepsjon og sentralbord er betjent hverdager kl 8-11 og 12-15 (14 i sommertiden)
Hjemmeside: www.nrbr.no

Sentralbord: 67 91 04 00

Sist endret 09.08.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering