Oppmåling - oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter i fast eiendom før matrikkelføring og eventuell tinglysing.

En oppmålingsforretning inngår alltid i følgende saker: 

Eiere og berørte naboer vil bli varslet til oppmålingsforretningen og gitt anledning til å møte. Varselet sendes fra kommunen minst 14 dager før forretniningen (hvis ikke annet er avtalt). Ved enighet om grensen, blir denne merket og oppmålt/koordinatfestet. Det er høye krav til nøyaktighet for oppmålingen, som også skal utføres med kontroll. Det er partene som skal påvise grensene (med unntak av nye grenser fastlagt i plan eller vedtak), men kommunen vil nesten alltid stikke ut grensene etter matrikkelen før en oppmålingsforretning som kan være til hjelp for å bli enige om grensene. Men av erfaring vet vi at gamle grenser fra matrikkelen kan avvike en god del fra faktiske grensemerker som står i jorda. Men dette er det altså partene som må avgjøre hva som er riktig, grensemerker kan også være flyttet. Det blir alltid laget protokoll fra forretningen. Ved eiendomsdeling blir det opprettet en ny eiendom som får eget gårds- og bruksnummer (gnr./bnr.).

Etter endt oppmålingsforretning og alle grenser er ferdige oppmålt og merket, skal saken føres i matrikkelen som er Norges nasjonale eiendomsregister. Arealoverføringer og oppretting av nye eiendommer sendes til tinglysing. Til slutt er kommunen pliktig til å sende ut matrikkelbrev eller tilsvarende som viser at sakene er avslutta.

Hvis partene i en oppmålingsforretning ikke blir enige om grensene, vil kommunen innkalle til en ny oppmålingsforretning for å prøve å komme til enighet. Hvis partene fortsatt ikke blir enige, blir begge partspåstandene innmålt og kartfestet og lagt i matrikkelen. Kommunen vil deretter avslutte saken, ettersom vi ikke har noe virkemidler til å si at den ene parten sin påstand er mer riktig enn den andre. Men vi kan veilede. Aktuelt areal vil bli omtalt som en tvisteteig. Deretter kan en eller begge partene ta saken inn i rettssystemet eller jordskifte for endelig avklaring.

 

2017 Bukollen - trigpunkt.jpg (MBE) - Klikk for stort bilde

Sist endret 10.01.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering