Situasjonskart

Situasjonskart kreves for alle byggesaker (tiltak) inkl. fasadeendringer, med unntak av noen brukseendringer (ombygging inne). Fører en bruksendring til en ekstra boenhet, kreves det situasjonskart for å vise biloppstillingsplasser.

Tidligere måtte du bestille situasjonskartet hos kommunen. Nå skal du selv skrive ut situasjonskartet fra kommunens selvbetjeningsløsning og du betaler ikke for tjenesten før etter byggesaken er behandlet (sendes ut sammen med faktura for byggesaken). Det vil si du kan ta ut så mange situasjonskart som du selv ønsker til planleggingen. Ved innsending til kommunen, bør situasjonskartet være så nytt som mulig ettersom kartet oppdateres kontinuerlig, i alle tilfeller skal det ikke være eldre enn 1 år.

Du mottar følgende dokumenter på e-post som pdf-filer:

  • Situasjonskart
  • Reguleringsplankart
  • Reguleringsbestemmelser
  • Kommuneplankart
  • Kommuneplanbestemmelser
  • Temakart
  • Veileder til situasjonskart

Tiltaket tegnes inn på kartet som heter situasjonskart.

NB! Desverre lar det seg ikke gjøre å lage situasjonskart over store eiendommer (eller del av en stor eiendom). Her må du ta kontakt med kommunen. Send e-post til postmottak@nittedal.kommune.no med informasjon om gårds- og bruksnummer, samt hvor på eiendommen tiltaket skal være.

Temakart: Foreløpig ligger det kun ute ett temakart. Temakartet heter overvann og viser forsenkninger i terrenget og sannsynlige vannveier. Kommunen har generert dette ut fra laserdata og vil ha varierende kvalitet. Andre temakart som kan brukes i ROS, må byggherre selv skaffe.

Lag situasjonskart her

En enkel brukerveiledning om hvordan du lager situasjonskartet finner du i linken nedenfor.

Brukerveiledning situasjonskart (PDF, 575 kB)

Naboliste/eierliste

I situasjonskartløsningen er det link til bestilling av naboliste. Nabolister og eierlister skal bestilles via Ambita Infoland. Ambita Infoland er en nettside for bestilling av kommunal informasjon og er en egen betalingsløsning.

Link til Ambita Infoland

Vi har laget en enkel brukerveiledning for å ta ut nabolister fra Ambita Infoland. Du finner dessuten brukerveiledning inne på nettsiden til Infoland.

Brukerveiledning - bestille naboliste direkte fra Ambita Infoland (PDF, 592 kB)Brukerveieledning - bestille naboliste fra situasjonskartmodulen (PDF, 422 kB)

Plananalyse

Har du ulike planformål på tomta di. Da kan du finne ut hvor mye areal som har ulike arealformål ved å bruke kartløsningen nedenfor:

Plananalyse

Søk opp aktuell eiendom, klikk deretter på «Plananalyse», som kommer opp under eiendommen på venstre side av kartbildet. Resultatet av analysen vil du finne på høyre side i kartbildet.

 

Har du behov for hjelp?

Ta kontakt på tilf 67 05 90 00 eller på e-post til postmottak@nittedal.kommune.no (merk e-posten med problemer situasjonskart)

Sist endret 07.07.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering