Vann og avløp

I Nittedal er det ca 200 km vann- og avløpsnett med tilsammen 5 trykkøkningsstasjoner, 4 høydebasseng, 23 pumpestasjoner og 3 renseanlegg. Dette er en helt avgjørende del av kommunens infrastruktur.

Tilkobling av vann av avløp

For mer informasjon om tilkobling til offentlig vann og avløp trykk her:

Tilkobling til offentlig vann og avløp

 

Rehabilitering av kloakkledninger

For mer informasjon om rehabilitering av kloakkledninger trykk her:

Rehabilitering av kloakkledninger

 

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

Oversvømmelse i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Her finner du noen råd for å forebygge og redusere skadeomfanget.

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser (PDF, 3 MB)

 

Planer

Hovedplanen for vann og avløp i Nittedal kommune kan du lese her (PDF, 2 MB). Denne legger føringer for hvordan vi skal møte utfordringene som ligger foran oss i Nittedal.

For ytterligere informasjon kan lese VA-norm (PDF, 2 MB) i Nittedal.

 

Vannmåleravlesning

Klikk her for å registrere avlesning av vannmålerstand

 

Vannkvalitet

De fleste i Nittedal får vann fra Nedre Romerike vannverk IKS (NRV IKS). Mer informasjon om vannleveranser og vannkvalitet kan finnes på deres hjemmeside.

NRVs hjemmeside

 

Industripåslipp

Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som eies av kommunen. Dette ansvaret gir kommunen rett til å stille nødvendige krav til påslipp fra virksomheter til de kommunale avløpsanleggene.

Les mer

Sist endret 04.10.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Enhetsleder, kommunalteknikk

Enhetsleder, kommunalteknikk

 
Login for redigering