Inn på tunet

IPT Nittedal.jpg - Klikk for stort bilde Målet med Inn på tunet er å gi en meningsfull hverdag med aktiviteter, mestring, sosialt samvær og positive opplevelser i hyggelige omgivelser.

Tilbudet er til deg som av eller annen grunn ikke er i arbeid eller skole og som trenger et alternativ alene, eller i gruppe. Dagtilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser i samarbeid med kommunen. Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe/bruker.

Søknad via Tildelingsenheten eller NAV kreves for enkelte av tilbudene.

Praktiske arbeidsoppgaver på og omkring gården

  • Sesongbetont arbeid
  • Stell og omsorg for dyr
  • Hagearbeid og stell av planter
  • Matlaging
  • Musikkgrupper
  • Støttekontaktgrupper

Tilbudene kan passe for

Gårdene

Inn på tunet har aktiviteter med dagtilbud på til sammen 7 gårder som er godkjente/under godkjenning som Inn på tunet-gårder.

Oppvekst og utdanning

Skole

Alle skoler i Nittedal har mulighet til å gjøre bruk av følgende tilbud:

Gruppetilbud:
For hele klasser/gruppermed utgangspunkt i Kunnskapsløftet; for eksempel:

  • «Dyra på gården» i 3. klasse
  • Skolehage
  • Natur- og dyrerelaterte aktiviteter på/omkring gården

Individuelle tilbud:
For elever som trenger en annen arena for å nå sine mål. Praktisk arbeid på gården knyttes opp til skolens fagplaner og elevens Individuelle Opplærings Plan - i tett samarbeid med skolen/PPT.

SFO/Skolefritidsordning:
Dyrke parseller.

Barnevern

Barnevernet i Nittedal kan gjøre bruk av Inn på tunet gjennom:

  • Avlastning/besøkshjem på gården.

Hvordan søke

Søknad via Tildelingsenheten eller NAV kreves for enkelte av tilbudene.

Søke om plass på Inn på tunet

Sist endret 01.12.2017
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Man-fre 8.30-15.30


 

Se også

 
Login for redigering