Psykisk helse

Har du problemer som varer over tid og du ikke orker eller klarer å gjøre det du vanligvis gjør, bør du søke hjelp. 

Livet går opp og ned for de fleste. Hverdagen består av både gode og vonde opplevelser som får deg til å føle deg bra eller mindre bra.

Når bør du søke hjelp?

Hvis du føler deg nedfor, mislykket, redd, sint eller har andre negative følelser som dominerer hverdagen over tid, er det viktig å huske at det er mulig å snu dette. Det kan sammenliknes med en forkjølelse; Hvis den varer i noen dager eller en uke, er det ofte ikke nødvendig å oppsøke lege. Hvis den varer i tre-fire uker eller enda lenger, vil de fleste ta kontakt med en lege for å sjekke om noe kan være galt. Jo tidligere du ber om hjelp, desto større er sjansene for at du blir fort bra og at problemene ikke utvikler seg.

Når må du søke hjelp?

Ved alvorlige tilstander/ krise må du søke hjelp med en gang. Med krise mener vi en hendelse som oppleves som en stor psykisk påkjenning der ens tidligere livserfaring og mestringsevne ikke er tilstrekkelige for å håndtere situasjonen.

Ved akutte/alvorlige psykiske kriser må du ta kontakt med din fastlege eller legevakten.

For barn eller unge

Lurer du på noe? Trenger du hjelp? 
Gå til ung-dom.no's hjelpeside Gå til Voksne for barn's nettside

Dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep. Dinutvei.no gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Veiviseren gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. Du finner også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Nettsiden er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.
Gå til dinutvei.no

Psykisk helseteam

Kommunen har et psykisk helseteam som tilbyr samtaler til deg som opplever lett til moderat angst/depresjon og/ eller er i en livskrise, men som har mulighet for å mestre det.

Gå til Psykisk helseteams nettside

Bolig- og oppfølgingstjeneste

Gå til enhetens side

Solli aktivitetshus

Solli aktivitetshus er kommunens tilbud for mennesker som av ulike årsaker ikke er i arbeid. For noen er dette en mellomstasjon på veien tilbake til arbeidslivet, mens det er for andre et fast tilholdssted.
Gå til Sollis nettside

Inn på tunet

Tilbudet er til deg som av en eller annen grunn ikke er i arbeid eller skole, og som trenger et alternativ. Tilbudet bygger på gården og bondens ressurser.

Gå til Inn på tunets nettside

Overgrepsmottak

Har du vært utsatt for voldtekt eller annet seksuelt overgrep?
Overgrepsmottaket i Oslo hjelper deg, på dine premisser. Overgrepsmottaket er åpent hele døgnet, hele året og er gratis. Tilbudet gjelder både kvinner og menn og de hjelper deg uavhengig av om du vil anmelde overgrepet eller ikke. De som jobber der har taushetsplikt.
Gå til overgrepsmottakets nettside

Krisesenter (IKS)

Romerike Krisesenter IKS er et ressurssenter for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for vold/ mishandling/ trusler fra en partner, familie eller andre. 
De tilbyr råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistå i å finne løsninger og bearbeiding. De kan også tilby et akutt, midlertidig botilbud som også er tilpasset barna dine. Du kan være anonym og de som jobber der har taushetsplikt.

Gå til IKS´ nettside

Alternativ til vold (ATV)

ATV Nedre Romerike er et resultat av et samarbeid mellom ATV, Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og alle syv kommunene på Nedre Romerike. De fokuserer primært på behandlingstilbud til menn og kvinner over 18 år, som utøver vold i nære relasjoner.
Gå til ATV's nettside

Andre støtte- og hjelpetiltak

Sist endret 08.01.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Rådhusveien 3, 1482 Nittedal 

Telefontid hverdager kl.9-15

Se også

 
Login for redigering