Smitte- og Miljørettet helsevern

Smittevern

Formålet er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge tilfeller av sykdom og motvirke at de overføres, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i eller ut av Norge.

Eksempler på overførbare sykdommer:

  • Clamydia
  • Hepatitt B og C
  • HIV-infeksjon/ Aids
  • Skogflått
  • Fugleinfluensa
  • Lus/ skabb
  • Legionella
  • MRSA (multippel resistent stafylokokk aureus)
  • Tuberkulose

Miljørettet helsevern

Tjenesten dreier seg om risikofaktorer i miljøet, blant annet støy, luftforurensning og dårlig inneklima, som kan gi opphav til helseulemper. Spørsmål eller klagesaker kan rettes til kommuneoverlegen.

 

Sist endret 16.12.2014
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege

Se også

 
Login for redigering