Vaksinasjon

Grunnvaksiner til barn og ungdom

Disse vaksinene gis på helsestasjonene og gjennom skolehelsetjenesten, og er gratis.

Influensavaksine/sesongvaksine

Influensavaksinering gjøres hvert år fra oktober frem til influensasesongen begynner. Ta kontakt med fastlegen din.

Folkehelseinstituttet har anbefalinger bl.a. om hvem som bør la seg vaksinere.

Meningokokkvaksine til ungdom 17-19 år (russ)

Folkehelseinstituttet anbefaler at all ungdom i alderen 17-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Spesielt ungdom som skal delta i russefeiring har høy risiko. Les hele artikkelen her.

Nittedal Legevakt kan sette vaksinen. Ring først for å avtale tid. Legevakten tar ikke ekstra betalt for å sette vaksinen, du betaler kun for selve vaksinen.

Reisevaksiner og reiseråd

For en del reisemål er det lurt å ta vaksiner før avreise. Se www.vaksinekart.org om hvilke vaksiner som er anbefalt til de ulike landene i verden. Det er ulike anbefalinger om du skal på en kort feriereise i forhold til dem som skal ha langvarig opphold.

I Nittedal kommune er det ikke noe reisevaksinasjonskontor, men de fleste fastlegene kan bestille og sette reisevaksiner. Du må bestille time for konsultasjon for å avklare hvilke vaksiner du trenger. Det avhenger bl.a. av hvilke vaksiner du har tatt tidligere, og hvor lenge det er siden. Husk å ta med vaksinasjonskortet ditt hvis du har. Som regel må du komme tilbake etter noen dager for å få satt vaksinen.

For noen vaksiner må man komme tilbake for flere doser, f.eks. vaksine mot Hepatitt B. Derfor kan det være viktig å kontakte legen i god tid før reisen. De fleste vaksiner gir beskyttelse fra 2 uker etter at de er satt.

Reisevaksinering er ikke behandling av sykdom, så legen får ikke betalt noe fra NAV for konsultasjonen. Derfor må du regne med at prisen er litt høyere enn ved vanlige legebesøk. Betaling for vaksinen kommer i tillegg.

Tuberkulose

I Norge diagnostiseres det hvert år 300-400 tilfeller av tuberkulose. Forekomsten har økt noe de senere årene. Det er lite nysmitte i Norge. De fleste tilfellene ses hos personer som er født i land med høy forekomst, som har båret «sovende» bakterier i seg og så blitt syke uten å ha smittet andre.

BCG-vaksinasjon tilbys uvaksinerte personer < 35 år med negativ tuberkulinprøve, som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose. Det er kommunen som organiserer BCG-vaksinasjon av disse gruppene.

I tillegg har arbeidsgiver plikt til å tilby arbeidstaker vaksinasjon mot «biologiske faktorer de kan bli eksponert for». Dette er spesielt viktig for arbeid i mikrobiologiske laboratorier og i enkelte kliniske avdelinger.

Aktuelle lenker:

Informasjon om tuberkulose

Informasjon for helsepersonell

 

Oppfriskning av basisvaksiner

Myndighetene anbefaler nå at alle oppfrisker vaksinene sine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert 10. år, selv om man ikke reiser til utlandet. Denne vaksinen gis av de fleste fastleger på samme måte som reisevaksiner.

Skogflåttencefalitt

Mange ønsker også å ta vaksine mot skogflåttencefalitt, som er en type hjernehinnebetennelse man kan få ved flåttbitt. Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) anbefales av Folkehelsa til personer som skal oppholde seg i skog og mark, for eksempel i forbindelse med orienteringsløp, skogsarbeid, fottur eller camping, i områder hvor sykdommen er utberedt. I Norge er TBE-virus påvist hos flått i kystområder i Agderfylkene, Telemark og Vestfold. Utenom Norge gjelder det deler av Sentral- og Øst-Europa, Baltikum, Åland, Bornholm og i kyst­områder og ved store innsjøer i sør-Sverige. Vaksinen anbefales ikke for turistreiser til byer i disse områdene. Vaksinen kan gis fra ett års alder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endret 20.11.2014
Fant du det du lette etter?

Finn frem

Kontakt

Rådhusveien 3, 1482 Nittedal 

 
Login for redigering