Temaplan for kultur 2019-2022

Formannskapet besluttet 11. juni 2018 å sende forslaget til temaplan for kultur 2019 – 2022 på åpen høring med høringsfrist 30. august. Høringsfristen har nå gått ut, og det har kommet inn fem høringsuttalelser.

 

Temaplanen omhandler virksomheten og ansvarsområdene til kulturenheten i Nittedal kommune. Forslaget til temaplan har to viktige formål. Det beskriver Nittedal kommunes egen kulturvirksomhet og peker ut muligheter for prioriteringer, og det omtaler kulturens viktige funksjon i samfunnet på et mer overordnet nivå. Høringsutkastet til temaplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra kulturenheten.

Temaplanen består av en hoveddel med to vedlegg. Som vedlegg foreligger et utvidet faktadokument om Nittedal bibliotek samt «Rammeplan for kulturskoler –mangfold og fordypning».

Temaplanen med vedlegg kan leses her:

Temaplan (PDF, 2 MB)

Vedlegg bibliotek (PDF, 231 kB)

Vedlegg rammeplan for kulturskoler (PDF, 4 MB)

Ved høringsfristens utløp hadde det kommet inn fem høringsuttalelser.

Trykk på lenkene for å lese høringuttalelsene:

Enhet for tilrettelagte tjenester og Enhet for psykisk helse og rus, i Nittedal kommune (PDF, 528 kB)

Nitedal Krudtværks Venner (PDF, 355 kB)

Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling (PDF, 194 kB)

Nittedal biblioteks venner (PDF, 429 kB)

Akershus fylkeskommune (PDF, 345 kB)

 

Sist endret 11.09.2018
Fant du det du lette etter?

Finn frem

 
Login for redigering